vacature

We mogen weer en de Kastanjehof gaat ook weer van start.
Ons dorpshuis/partycentrum De Kastanjehof in Kwintsheul heeft een grote culturele en maatschappelijke functie.
Elke week worden er  verschillende leuke activiteiten georganiseerd, dat kan gelukkig weer na de vervelende Corona periode.
Er worden weer meer feesten en partijen gegeven naast onze vaste activiteiten zoals o.a. de kaartmiddagen voor de ouderen.
De muziekmiddagen op zondag met een band starten weer en ook filmavonden worden de komende wintermaanden georganiseerd.
De eerste vrijdag van de maand is er van 10.00-12.00 uur koffie drinken voor alleenstaanden en mensen die zich wat eenzaam voelen na de afgelopen 1,5 jaar Corona.
Uiteraard is er meer informatie te vinden op onze website en ook op sociaal media zijn we te vinden.
Bij onze activiteiten wordt rekening gehouden met de nu geldende maatregelen, dus ja er zal gevraagd worden naar een QR-code. Maar laat dit geen belemmering zijn om ons dorpshuis te bezoeken.
Wij hopen dat u net als ons blij bent daar er weer mogelijkheden zijn om activiteiten te organiseren en feestjes te vieren. Laten we met elkaar er voor zorgen dat er weer meer leven komt in ons maatschappelijk welzijn.
Wij hebben een enthousiast team dat bestaat uit vaste medewerkers en vrijwilligers. Dit team heeft uitbreiding nodig.
Wij bieden je een gezellig team aan waarin eigen inbreng zeer wordt gewaardeerd.
De werktijden zijn flexibel en in overleg met de bedrijfsleidster. Uiteraard zijn ook vrijwilligers van harte welkom om aan de culturele en maatschappelijke functie weer meer invulling te geven.  
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@partycentrum-kastanjehof.nl

 

Daarnaast zijn we nog steeds opzoek naar een voorzitter voor ons bestuur.

Het bestuur van de stichting Dorpshuis Kastanjehof in Kwintsheul is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De stichting is een zelfstandige stichting met een bestuur bestaande uit 7 personen, die samen het algemeen bestuur vormen. Daarnaast zijn ook een aantal commissies/werkgroepen gevormd waarin ook mensen deelnemen, die geen lid van het bestuur is. Het doel van de werkgroepen is om zaken nader uit te werken alvorens het op de bestuurstafel komt.

De Kastanjehof is een dorpshuis, dat eveneens fungeert als partycentrum. Een aantal verenigingen maakt gebruik van onze locatie en ook Vitis Welzijn heeft in ons dorp haar thuis in de Kastanjehof voor al haar activiteiten binnen onze kern. Het dagelijks reilen en zeilen is in handen van onze bedrijfsleider, die een beroep kan doen op een aantal oproepkrachten.

De huidige voorzitter heeft een lange periode in het stichtingsbestuur gezeten en is op zoek naar een vervanger.

voor meer informatie kunt u mailen naar info@partycentrum-kastanjehof.nl