vacature voor voorzitter

Het bestuur van de stichting Dorpshuis Kastanjehof in Kwintsheul is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De stichting is een zelfstandige stichting met een bestuur bestaande uit 7 personen, die samen het algemeen bestuur vormen. Daarnaast zijn ook een aantal commissies/werkgroepen gevormd waarin ook mensen deelnemen, die geen lid van het bestuur is. Het doel van de werkgroepen is om zaken nader uit te werken alvorens het op de bestuurstafel komt.

De Kastanjehof is een dorpshuis, dat eveneens fungeert als partycentrum. Een aantal verenigingen maakt gebruik van onze locatie en ook Vitis Welzijn heeft in ons dorp haar thuis in de Kastanjehof voor al haar activiteiten binnen onze kern. Het dagelijks reilen en zeilen is in handen van onze bedrijfsleider, die een beroep kan doen op een aantal oproepkrachten.

De huidige voorzitter heeft een lange periode in het stichtingsbestuur gezeten en is op zoek naar een vervanger.

voor meer informatie kunt u mailen naar info@partycentrum-kastanjehof.nl