Het vrouwengilde Kwintsheul verzorgt 9 dinsdag avonden per jaar een interessant programma, waar Ontspannen, Ontmoeten en Ontwikkelen centraal staan.  De avonden worden gehouden in de Kastanjehof van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur voor vrouwen van alle leeftijden. De contributie is € 34,00 per jaar. Niet leden zijn van harte welkom en betalen € 4,00 per avond.

In januari starten we het jaar met een gezellig samenzijn, waar het prachtige jaarboekje uitgereikt wordt en verder wordt er die avond gekaart, gekletst, spelletjes gedaan en een gratis verloting. In de maanden januari t/m april en van september t/m december is er elke maand een avond met diverse programma’s zoals reisverhalen, muziek, geschiedenis, een quiz etc.  Het jaar wordt in december afgesloten met een gezellige kerstavond met muziek, en een verloting voor een goed doel.

We hebben naast de avonden ook elke maand excursies en cursussen. We gaan o.a. naar een museum, een lunchconcert, uit eten, een dagje uit etc. U kunt meedoen met bloemschikken, wandelen, leesclub, creatieve workshop of een fietstocht.

Heeft u interesse, kom gerust eens langs op onze ledenavond. Voor nadere informatie neemt u contact op met Hennie Helleman. Telefoon: 06-13000098 of mail kvgkwintsheul@kpnplanet.nl.