Sinds maart 2015 is in de Kastanjehof ook het lokale wijkcentrum van Vitis Welzijn gevestigd.
Met 1.000 vrijwilligers, betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionele en vrijwilligersorganisaties is Vitis Welzijn dichtbij.
Door buurten te activeren en mensen aan te zetten om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar levert Vitis een concrete bijdrage aan het versterken van de sociale infrastructuur en daarmee is het wijkcentrum in Kwintsheul op de juiste plek in ons dorpshuis.

Voor alle informatie kunt u terecht op de website van Vitis Welzijn

Vitis Welzijn organiseert onder andere:

klaverjasmiddagen
Linedance
open eettafel
babymassage
en het buurtrestaurant Bij Mekaar. Op de website van het buurtrestaurant Bij Mekaar vind u meer informatie