Vitis Welzijn is een organisatie die zich vestigt door het hele Westland. Met 1.000 vrijwilligers, betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionele en vrijwilligersorganisaties is Vitis Welzijn dichtbij. Door buurten te activeren en mensen aan te zetten om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar levert Vitis een concrete bijdrage aan het versterken van de leefbaarheid in de kern. In Kwintsheul is Vitis Welzijn gevestigd in dorpshuis de Kastanjehof, wat de ideale locatie is om in contact te komen met de inwoner van Kwintsheul.

In de Kastanjehof zijn er een aantal activiteiten waar u aan kunt deelnemen. Deze activiteiten worden gecoördineerd door enthousiaste vrijwilligers. Hieronder vind u een lijst met de aangeboden activiteiten:

  • Koffietafel
  • Klaverjassen
  • Creatieve ochtend
  • Buurtrestaurant Bij Mekaar (zie Bij Mekaar)
  • Open eettafel
  • Yoga
  • Meer bewegen voor ouderen
  • Country line dance

Wil u meer weten over Vitis Welzijn en/of de activiteiten? Kijk dan op de website van Vitis Welzijn

Heeft u een (hulp)vraag en zou u graag in contact komen met Bram Damen, de Sociaal Makelaar van Kwintsheul? Mail dan naar b.damen@vitiswelzijn.nl of bel via 06-39270060